Nieuwe website

Tijdens de ledenvergadering op 16 maart 2016 wordt een eerste demo gegeven aan de aanwezige leden. De bedoeling is dat de website voor iedereen toegankelijk wordt in de loop van de volgende maand.